10% Thưởng Nạp Lại

Casino Empire777 Khuyến Mãi 10% thưởng nạp lại cho những lần nạp tiền tiếp theo. Không giới hạn số lần nạp trong ngày. Số tiền mỗi lần nạp tổi thiểu là 30 usd = 660,000 VNĐ. Tối đa mỗi lần nhận tiền Khuyến mãi lên đến 50 usd = 1,100,000 VNĐMã Khuyến mãi: EMPIRE_RELOAD

CÁCH NHẬN THƯỞNG NẠP LẠI

  1. Để nhận Tiền Thưởng nạp lại, người chơi cần nạp tiền tổi thiểu là 30 USD (660,000 VNĐ).
  2. Người chơi cần yêu cầu tiền thưởng nạp lại bằng cách nhấp chọn “THAM GIA NGAY”. Sau đó chọn sản phẩm cược và nhập Mã ID thu ngân của giao dịch nạp tiền thành công.
  3. Để lấy Mã ID thu ngân, người chơi cần đăng nhập vào Empire777. Chọn mục Tài Khoản và chọn Lịch sử thu ngân. Lịch sử thu ngân được hiển thị trong cột ID.reload bonus
  4. Tiền thưởng nạp lại sẽ cập nhật vào Tài khoản người chơi trong vòng 1 giờ.
  5. Người chơi cần Yêu cầu tiền thưởng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Nạp tiền thành công

ĐIỀU KHOẢN KHUYẾN MÃI

 • Lần nạp tiền đầu tiên được dùng để nhận Tiền Thưởng Chào mừng thì không được dùng để tham gia Khuyến Mãi 10% nạp lại.
 • Tiền thưởng nạp lại sẽ được cố định ở sản phẩm cược mà người chơi đã chọn khi yêu cầu Tiền thưởng. Người chơi chỉ được dùng tiền nạp và tiền thưởng này để đặt cược tại Sản phẩm cược đã chọn. Nếu chơi tại sản phẩm khác thì tiền thưởng sẽ bị tịch thu. Người chơi không thể thay đổi sản phẩm cược khi đã chọn cho tới khi Hoàn thành Doanh thu yêu cầu ở Khuyến mãi này.
 • Sau khi xác minh tài khoản và giao dịch nạp tiền tối thiểu là 30 USD (660,000 VNĐ). Thì người chơi sẽ nhận được 10% Tiền thưởng nạp lại.
 • Sau khi hoàn thành Doanh thu yêu cầu, tiền thưởng sẽ được chuyển thành tiền thắng
 • Cách tính Doanh thu yêu cầuDoanh thu yêu cầu = [ (Tiền thưởng x Số lần yêu cầu) / % tính doanh thu ] + Tiền nạp
Tiền nạp
(USD)
Tiền
thưởng
(USD)
Số lần yêu cầu Doanh thu % tính
Doanh thu
Doanh thu thực tế
(USD)
100 10 Live Casino/Table Games x9 90 15% 600 + Tiền nạp 100
100 10 Slot x30 300 100% 300 + Tiền nạp 100
ĐIỀU KHOẢN KHUYẾN MẠI BỔ SUNG
 • Doanh thu yêu cầu sẽ được tính kể từ khi tiền thưởng được cập nhật vào Tài khoản. Đối với cược đặt trước đó sẽ không được tính vào Doanh thu yêu cầu của Khuyến mãi này
 • Đối với tài khoản có số dư lớn hơn 1 USD thì cần phải hoàn thành Doanh thu yêu cầu (nếu có) của Khuyến mãi trước đó để có thể Yêu cầu Tiền thưởng Nạp lại
 • Trong trường hợp người chơi Rút tiền trước khi tiền thưởng được cập. Nhật hoặc trước khi hoàn thành Doanh thu yêu cầu thì Tiền thưởng nạp lại sẽ bị tịch thu
 • Nếu người chơi đã tham gia nhận thưởng nạp lại thì sẽ không được tham gia Khuyến mãi Hoàn trả hàng tuần
 • Nếu người chơi không muốn nhận Tiền thưởng nạp lại nữa để tham gia Khuyến. Mãi hoàn trả hàng tuần thì chỉ có thể yêu cầu vào tuần tiếp theo sau đó