EMPIRE777 Cuộc Đua Slot 8,000 USD Thưởng Tiền Mặt

EMPIRE777 Cuộc Đua Slot 8,000 USD Thưởng Tiền Mặt

EMPIRE777 cuộc đua slot chương trình bắt đầu từ 08 Thg 5 2018 00:01 đến 03 Thg 6 2018 23:59 (GMT+8). Cùng hưởng ứng chương trình đặt biệt trong tháng 5 với 4 giải đấu hấp dẫn như dưới đây:

  1. Giải Đấu 1:  05/08/2018 00:00 – 05/13/2018 23:59 (GMT+8)
  2. Giải Đấu 2:  05/15/2018 00:00 – 05/20/2018 23:59 (GMT+8)
  3. Giải Đấu 3:  05/22/2018 00:00 – 05/27/2018 23:59 (GMT+8)
  4. Giải Đấu 3:  05/29/2018 00:00 – 06/03/2018 23:59 (GMT+8)

Điều Khoản và Điều Kiện Chung

1. Chương trình dành cho tất cả Thành Viên tại EMPIRE777.

2. Trò chơi hợp lệ cho chương trình: Lucky Bomber, Lion Dance, Blossom Garden, Phantom Thief

EMPIRE777 Cuộc Đua Slot