KHUYEN MAI HOAN TRA HÀNG TUẦN EMPIRE777 LÊN ĐẾN 1.28%

KHUYEN MAI HOAN TRA HÀNG TUẦN EMPIRE777

Mã Khuyen Mai Hoan Tra: EMPIRE777_REBATE

 1. Để hợp lệ tham gia khuyến mãi hoàn trả hàng tuần. Quý Khách phải có ít nhất 1 (một) giao dịch gửi tiền thành công tại Empire777
 2. Nhấn vào nút “THAM GIA NGAY”
 3. Doanh thu đặt cược cho mỗi trò chơi được tính từ ngày Thành Viên nhận khuyến mãi lúc 00:00 (GMT+8) (Ngoại Trừ Trò Chơi Sea Raider)
 4. Tiền Hoàn Trả sẽ được tính và hoàn trả vào tài khoản “VÍ TIỀN” của Quý Khách vào mỗi Thứ Ba hàng tuần sau 14:00 (GMT +8)
Khuyen Mai Hoan Tra Hàng Tuần Empire777
Khuyen Mai Hoan Tra Hàng Tuần Empire777

ĐIỀU KHOẢN KHUYẾN MÃI

 • Quý Khách phải tham gia đăng ký khuyến mãi này để hợp lệ nhận tiền hoàn trả
 • Tiền Hoàn Trả tối đa mỗi Tuần của Khuyến Mãi này là: 55,000,000 VNĐ (2,500 USD) cho mỗi loại sản phẩm (Live Casino, Slots và Table Games)
 • Người chơi tham gia Khuyến Mãi Hòan Trả Hàng Tuần này sẽ nhận được tỷ lệ phần trăm hoàn trả dựa theo cấp bậc Thành Viên theo bảng dưới đây:
 • Cấp độ Hoàn trả Slots Hoàn trả Live Casino/Table Games
  VIP Diamond và Platinum 1.28% 0.7%
  VIP Gold và Silver 1% 0.6%
  Tất cả thành viên 0.80% 0.5%
 • Nếu Quý Khách không đạt mức tối thiểu số tiền hoàn trả hàng tuần là 22,000 VNĐ (1 USD). Thì tiền hoàn trả này sẽ được không được cộng vào tài khoản của Quý Khách và không được chuyển tiếp sang tuần kế tiếp.
 • Yêu cầu doanh thu đặt cược cho tiền hoàn trả hàng tuần là x1 để có thể Rút tiền.
 • Doanh Thu đặt cược để tính tiền Hoàn Trả hàng. Tuần sẽ được tính từ 00:00 giờ Thứ Hai đến 23:59 giờ Chủ Nhật (GMT +8)
 • Chỉ những khoản cược sử dụng từ VÍ TIỀN và các khoản CHUYỂN ĐỔI vào VÍ TIỀN. Thì mới được tính vào Doanh Thu đặt cược hàng tuần. Những cược được sử dụng từ VÍ TIỀN THƯỞNG sẽ không được tính..

ĐIỀU kiện KHUYẾN MÃI

 • Nếu tham gia khuyến mãi hoàn trả hàng tuần này. Quý Khách sẽ không hợp lệ để tham gia khuyến mãi Thưởng Nạp Lại 10%
 • Trong trường hợp Quý Khách muốn thay đổi khuyến mãi này thành khuyến mãi Thưởng Nạp Lại 10%. Yêu cầu này chỉ có thể thực hiện vào tuần kế tiếp.
 • Chúng tôi có quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối hoặc rút lại bất kỳ khuyến mãi nào.
 • Các cược có kết quả Hòa hoặc Hủy sẽ không được tính vào Doanh Thu đặt cược.
 • Bất cứ loại cược hai đầu nào cũng sẽ. Không được tính vào doanh thu đặt cược của khuyến mãi này.
 • Điều khoản điều kiện khuyến mãi chung được áp dụng.
 • Điều khoản sử dụng tại EMPIRE777 được áp dụng.
Khuyen Mai Hoan Tra Hàng Tuần Empire777
Khuyến Mãi Hoàn Trả EMPIRE777