THƯỞNG GIỚI THIỆU BẠN BÈ, KHÔNG GIỚI HẠN!

Thưởng giới thiệu bạn bè, Không giới hạn !

CÁCH NHẬN THƯỞNG GIỚI THIỆU BẠN BÈ

 1. Để nhận tiền thưởng giới thiệu bạn bè. Quý khách chỉ cần giới thiệu bạn bè đăng ký tài khoản và Nạp tiền vào EMPIRE777
 2. Để yêu cầu tiền thưởng này, người chơi cần nhấn vào nút “THAM GIA NGAY”. Chọn sản phẩm cược để nhận Tiền thưởng và cung cấp Email đăng ký của tài khoản mà bạn giới thiệu. Lưu ý bạn cần gửi yêu cầu trong vòng 24 giờ. Kể từ thời điểm tài khoản được giới thiệu đăng ký thành công.
 3. Người giới thiệu sẽ nhận được 3% Tiền thưởng dựa trên số tiền lãi của người được giới thiệu trong vòng 4 tuần. Tổng tiền thưởng lên tới 50 USD (1,100,000 VNĐ)
 4. Người giới thiệu chỉ đủ yêu cầu nhận Tiền thưởng này. Nếu cả 2 cùng có giao dịch nạp tiền tối thiểu là 10 USD (220,000 VNĐ) mỗi tuần.
 5. Tiền thưởng giới thiệu sẽ được cộng vào tài khoản vào mỗi thứ sáu hàng tuần trước 18:00 (GMT +8)
Thưởng giới thiệu bạn bè
Thưởng giới thiệu bạn bè

ĐIỀU KHOẢN KHUYẾN MÃI:

  1. Khuyến mãi này chỉ dành cho người chơi đã có tài khoản thành viên tại Empire777. Và đã giới thiệu bạn bè đăng ký tài khoản và Nạp tiền vào Empire777.
  2. Người chơi cần nhấn chọn “THAM GIA NGAY” ở Khuyến mãi Thưởng giới thiệu bạn bè. Sau đó chọn Sản phẩm cược để nhận tiền thưởng.
  3. Tiền thưởng giới thiệu bạn bè chỉ được cộng vào Sản phẩm cược mà Người giới thiệu đã chọn. Sau khi tiền thưởng được cập nhật. Thì Tiền thưởng sẽ được cố định ở Sản phẩm cược đó cho tới khi người chơi Hoàn thành Doanh thu yêu cầu.
  4. Người giới thiệu không thể thay đổi Sản phẩm cược cho Tiền thưởng này.
  5. Cả người giới thiệu và người được giới thiệu cần nạp tiền vào Empire777 tối thiểu là 10 USD (220,000 VNĐ) mỗi tuần. Để đủ yêu cầu nhận Tiền thưởng.
  6. Sau khi xác minh và Xét duyệt tiền thưởng. Người giới thiệu sẽ nhận được Tiền thưởng giới thiệu trong vòng 4 tuần dựa trên số tiền lãi của người được giới thiệu. Tiền thưởng này sẽ được cộng vào mỗi thứ sáu hàng tuần sau 18:00 (GMT +8)
  7. Số tiền lãi của người chơi được giới thiệu được tính từ 00:00 Thứ hai (GMT +8) đến 23:59 Chủ nhật (GMT +8)
  8. Doanh thu yêu cầu của Tiền thưởng này là 5x tại Live Casino / Table games hoặc 20x tại Slots để có thể Rút tiền.
  9. Cách tính Doanh thu yêu cầu

   Ví dụ: Tiền thưởng giới thiệu bạn bè là 10 USD (220,000 VNĐ)
   Công thức tính Doanh thu: (Tiền thưởng x Số vòng cược) / % tính doanh thu

Tiền thưởng Số vòng cược Doanh
thu
% tính
doanh thu
Doanh thu yêu cầu
10 Live Casino/Table
Games x5
50 15% 50 / 15% = 334
10 Slot x20 200 100% 200
 1. Nếu số dư tài khoản của người chơi nhỏ hơn 5 USD. Thì tiền Hoàn trả sẽ không được chuyển tiếp qua tuần tiếp theo.
 2. Trong trường hợp số dư tài khoản lớn hơn 1 USD. Thì người giới thiệu cần Hoàn thành các Doanh thu yêu cầu (nếu có) trước khi nhận Tiền thưởng giới thiệu này.
 3. Doanh thu cược từ Khuyến mãi này. Sẽ không được tính vào Doanh thu cược ở Khuyến mãi Hoàn trả hàng tuần.
 4. Nếu chúng tôi phát hiện có sự trùng lặp hoặc gian lận. Giữa tài khoản người giới thiệu và người được giới thiệu thì sẽ không được nhận Tiền thưởng này.
 5. Tài khoản của người giới thiệu cần đăng ký trước ngày Tài khoản của người chơi được giới thiệu.
 6. Trong trường hợp có nhiều hơn 1 tài khoản yêu cầu Tiền thưởng giới thiệu bạn bè. Thì Tài khoản đầu tiên yêu cầu tiền thưởng này sẽ là người nhận được Tiền thưởng giới thiệu.
 7. Điều khoản Khuyến mãi chung của Empire777 được áp dụng
 8. Điều khoản sử dụng chung của EMPIRE777 được áp dụng
10 USD Miễn Phí
10 USD Miễn Phí